Introductie

Netspar Pensioen Innovatie Programma

Ben jij voorbereid op de veranderingen in de pensioensector?

Het Netspar Pensioen Innovatie Programma geeft je kennis en vaardigheden om succesvol te bewegen in pensioenland. Je leert hoe je risico’s onderkent en aanpakt. Je bent up-to-date met de laatste regelgeving rondom pensioenen. Door jouw nieuwe kennis kan je onderbouwde antwoorden geven op consumentenvragen en -wensen. En je kunt een adviserende rol spelen in het beleggingsbeleid van jouw organisatie.

Dit programma wordt aangeboden door TIAS School for Business and Society in samenwerking met het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar).

Meer weten over inhoud en startdata?

brochure-download-knop

Programma inhoud

De wereld van pensioeninnovatie ontwikkelt zich in een razend tempo. Nieuwe wetgeving volgt elkaar op, regels voor toezicht worden strenger, consumenten stellen steeds hogere eisen aan een pensioenproduct. In die wisselende omstandigheden heb jij de kennis en vaardigheden nodig om je succesvol te bewegen in pensioenland.

Eindddoelen

  • Je bent in staat een oordeel te vormen over de strategische ontwikkeling van pensioenvoorzieningen en de aansluiting daarvan op de pensioenconsument en arbeidsmarkt.
  • Je kunt jouw organisatie adviseren over beleid naar aanleiding van deze strategische ontwikkelingen.
  • Je bent in staat kansen en zwaktes in het risicomanagement binnen een organisatie in een vroeg stadium te herkennen.
  • Je kunt deze sterktes en zwaktes vertalen naar beleid waarmee je jouw organisatie kunt bijsturen.
  • Je kunt een cliënt of bestuur adviseren welke belangrijke keuzes en onzekerheden in de aansturing van een pensioenbalans en beleggings- en risicomanagementproces spelen. 
  • Je bent in staat scenarioanalyse in te zetten of aannames en modelonzekerheid op hun waarde te schatten als een middel om in een vroege fase sterktes en zwaktes te identificeren en hier beleid op te ontwikkelen.
  • Je kunt de sterktes en zwaktes van het bestuursmodel van een cliënt of organisatie identificeren, en inschatten welke ontwikkelingen op het gebied van besturing bestuur beter of slechter passen voor de huidige organisatie. 
  • Je bent in staat een strategische visie te ontwikkelen op nieuwe ontwikkelingen in nationale en Europese context.

Resultaat: certificaat Pensioeninnovatie

Met de serie masterclasses ontwikkel je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van pensioenen. Je kunt daardoor jouw organisatie beter sturen en adviseren. Nadat je alle masterclasses in de cyclus heeft doorlopen, ontvang je het certificaat Pensioeninnovatie.

Waarom dit programma?

"Het Netspar Pensioen Innovatie Programma wordt gegeven door diegenen die ook actief deelnemen in het  actuele pensioendebat waardoor de laatste ontwikkelingen in het denken over pensioen goed worden meegenomen in de opleiding.

Daarnaast heeft de groep deelnemers een belangrijke meerwaarde. Deze groep is heel divers is en komt uit de wereld van beleggers, verzekeraars, pensioenfondsen en toezichthouders. Hierdoor bieden de discussies gemakkelijk nieuwe invalshoeken en inzichten."

Michiel van Leuvensteijn

Michiel van Leuvensteijn Senior Economist ACM

"Het Netspar Pensioen Innovatie Programma is een prachtige gelegenheid om met diverse spelers uit het gehele pensioenveld actuele pensioendilemma’s bij de hoorns te vatten. De interactieve aanpak tijdens de verschillende inleidingen, de break-outsessies en het schrijven van de thesis, zijn boeiend.

Met deze aanpak gaan spelers - die traditioneel soms tegenstrijdige belangen lijken te hebben - nu actief op onderzoek door elkaar te bevragen. Dat bevragen en het zoeken van de verdieping levert veel positieve energie op. En … ontmoetingen met plezierige professionals uit alle pensioengeledingen. Aanrader!"

Iwan van den Berg

Iwan van den Berg Client Director Aegon Pensioenen Aegon Nederland

Download de brochure

Meer weten over kosten, inhoud en data? Wij verzenden de brochure direct per e-mail.

TIAS_Visual_Brochure